formeel belastingrecht

Formeel belastingrecht en expertise

Bezwaar en beroep

Soms wordt u het niet eens met de Belastingdienst over uw aangifte of de fiscale behandeling van een bepaalde gebeurtenis, Dan kunt u in bezwaar en beroep gaan. Met beide rechtsgangen heb ik veel ervaring. Een goed onderbouwd verhaal dat strookt met de fiscale wetgeving doet al wonderen. Voor zeer speciale zaken als formeel belastingrecht en een FIOD- onderzoek kan ik een fiscale advocaat inschakelen. Het is natuurlijk beter om dit soort situaties te voorkomen door ervoor te zorgen dat uw zaken in orde zijn en u tijdig – dus voordat u bepaalde stappen zet – een deskundige adviseur inschakelt. De boel achteraf repareren kost meestal veel extra tijd en geld en levert vaak een minder goed resultaat op dan wanneer de zaak van te voren goed was aangepakt.
 

Netwerk en samenwerking met specialisten

Ik ben lid van het Register van Belastingadviseurs. Deze organisatie heeft een Permanente Educatieprogramma waardoor mijn kennis op het vereiste niveau blijft. Daarnaast ben ik voorzitter van een studiegroep waarmee ik iedere maand nieuwe wetgeving en jurisprudentie bespreek. Tijdens dit overleg sparren we over allerlei casussen uit onze praktijk.

Bij onderwerpen als pensioenen, estateplanning voor complexere vermogens, bedrijfsoverdrachten en dergelijke, werk ik samen met specialisten. Ik ben goed thuis in de wereld van notarissen, advocaten en vermogensbeheerders.

Dankzij dit netwerk kan ik u dezelfde expertise leveren als de grotere kantoren. Bij mij heeft u één aanspreekpunt met een jarenlange en zeer brede ervaring.

Bij grotere projecten, waar meerdere disciplines bij betrokken zijn, treed ik op als regisseur zodat het proces snel en efficiënt verloopt. Een ander belangrijk voordeel is dat álle relevante aspecten aan de orde komen. En ik kan de vertaalslag maken tussen de cliënt en de specialist(en).