specialisatie


Brede ervaring

Heeft u een lastige kwestie op gebied van belastingen? In principe pak ik alle zaken aan en waar nodig schakel ik een specialist in. Ik heb veel ervaring met pensioenen in eigen beheer van directeuren-grootaandeelhouders, de zogenaamde dga’s, testamenten, erfbelasting en schenkingen.

 

Pensioen- en lijfrente B.V.'s

De praktijk is dat het pensioen van de dga vaak een ondergeschoven kindje is. Door de vele wijzigingen in de afgelopen jaren zijn veel adviseurs het spoor bijster geraakt en wordt de pensioenverplichting op de balans van de B.V. niet volgens de fiscale regels behandeld. Het pensioen in eigen beheer is dan een tijdbom. Als u er op tijd bij bent valt er meestal nog veel te repareren.

En het is gewoon prettig om te weten hoe uw financiële oude dag er bij staat. Vanwege de nieuwe spelregels die vanaf 1 januari 2017 gelden staat het dga pensioen  op dit moment weer volop in de belangstelling.  U heeft verschillende keuzemogelijkheden. Ik raad u aan om die goed te (laten) bekijken.

 

Erfrecht, erfbelasting en testamenten

Hoewel het geen populair onderwerp is, is het heel belangrijk dat u een goed testament opstelt zodat uw erfgenamen bij uw overlijden zo weinig mogelijk erfbelasting betalen en ze niet voor vervelende verrassingen komen te staan. Een goede estateplanning geeft inzicht in uw situatie en een gerust gevoel.

Veel mensen denken dat er bij hun overlijden veel erfbelasting verschuldigd is terwijl als je het uitrekent erg meevalt. Of u ziet dat het voordelig is om al bij leven vermogen naar uw kinderen over te hevelen.
Ik raad u aan om deze zaken zo vroeg mogelijk in beeld te laten brengen.
Met een goed testament kunt u niet alleen erfbelasting besparen maar ook allerlei persoonlijke zaken regelen. Het idee van ‘na mij de zondvloed’ is niet meer van deze tijd. En testamenten hebben een beperkte houdbaarheidsduur! Voorbeelden hiervan vindt u in mijn blogs.
 

 

Schenkingen

Een schenking wordt meestal gedaan om iemand financieel te helpen. Maar ook vaak om in de toekomst erfbelasting te besparen. Het tarief van de erfbelasting is immers progressief. Voor kinderen zijn de percentages 10 en 20%. Als uw vermogen zo hoog is dat over een groot deel 20% erfbelasting betaald moet worden, kunt u beter tijdens uw leven al schenkingen doen die tegen 10% worden belast. Dan bespaart u uiteindelijk 10% erfbelasting over de bedragen die al tijdens uw leven naar het vermogen van uw kinderen zijn overgegaan. Deze verlagen immers de erfenis.
En schenken met de warme hand is leuker dan met de koude hand.
 
Een schenking bestaat meestal uit geld of goederen. Maar u kunt ook op andere manieren een schenking doen. U kunt bijvoorbeeld een huis onder de marktwaarde verkopen. Het verschil tussen de marktwaarde en de lagere verkoopprijs is dan de schenking. Hier moet wel schenkbelasting over betaald worden. Behalve wanneer er een vrijstelling van toepassing is.