privacy

Privacyverklaring

 
Meijne Belastingadviseurs 
www.meijnebelastingadviseurs.nl
 
Dit privacybeleid regelt de wijze waarop Meijne Belastingadviseurs informatie verzamelt, gebruikt, onderhoudt en onthult. 
Meijne Belastingadviseurs gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ze worden alleen gebruikt om u te kunnen voorzien van de juiste informatie, zoals toegang verstrekken tot ons aanbod en het voeren van correspondentie. Uw gegevens worden niet verkocht aan andere partijen. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de AVG.
 
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
 
Peter Meijne, Meijne Belastingadviseurs B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Peter Meijne, Meijne Belastingadviseurs B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Peter Meijne, Meijne Belastingadviseurs B.V. verstrekt. Peter Meijne, Meijne Belastingadviseurs B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 
    – Uw voor- en achternaam
    – Uw adresgegevens
    – Uw telefoonnummer
    – Uw e-mailadres
    – Uw geboortedatum
    
 
WAAROM Peter Meijne, Meijne Belastingadviseurs B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT
 
Peter Meijne, Meijne Belastingadviseurs B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Peter Meijne, Meijne Belastingadviseurs B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het verzorgen van aangiften inkomsten- en andere belastingen etc. voor de Belastingdienst en voor het uitbrengen van advies op het gebied van fiscale en financiële zaken.
 
HOE LANG Peter Meijne, Meijne Belastingadviseurs B.V. GEGEVENS BEWAART
 
Peter Meijne, Meijne Belastingadviseurs B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met u tot stand komt.
 
DELEN MET ANDEREN
 
Peter Meijne, Meijne Belastingadviseurs B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar peter@meijnebelastingadviseurs.nl. Peter Meijne, Meijne Belastingadviseurs B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, uw verzoek verwerken.
 
GEGEVENS BEVEILIGEN
 
Peter Meijne, Meijne Belastingadviseurs B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Meijne Belastingadviseurs maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
 
 
Waarom werken met Peter Meijne, Meijne Belastingadviseurs B.V.?
 
    Ik heb brede ervaring en een netwerk van professionals.
    Ik kan me snel inleven in elke context.
    Mijn werkwijze is doelgericht en efficiënt.