specialisatie

Erfbelasting

In de praktijk zie ik heel vaak dat er grote fouten bij het indienen van een aangifte erfbelasting worden gemaakt.

Zo houden de erfgenamen er geen rekening mee dat bij het berekenen van de erfenis van de laatste ouder ook rekening gehouden moet worden met de afspraken die zijn gemaakt over de nalatenschap van de ouder die het eerst overleed. Op grond van de zogenoemde 'langstlevende testamenten' krijgen de kinderen bij het overlijden van vader of moeder meestal een vordering op de ouder die achterblijft. Hoewel ze er in de praktijk niets van merken is deze vordering wel belastbaar voor de erfbelasting. Als de vordering bij het overlijden van de langslevende ouder wordt geïncasseerd is het niet de bedoeling dat er nóg een keer erfbelasting over betaald wordt. Ik heb een keer meegemaakt dat de nalatenschap van moeder eerst op een bedrag van 1 miljoen euro werd berekend terwijl na het vermogen na aftrek van de schuld wegens overbedeling  negatief was. Het gevolg was dat er ten onrechte € 130.000 aan erfbelasting werd betaald. Ondanks het feit dat de bezwaartermijn was verstreken is het mij gelukt om deze belasting ambtshalve terug te krijgen.

Waarde fictief vruchtgebruik
Maar ook bij het verzorgen van de aangifte erfbelasting van de ouder die het eerst overlijdt worden fouten gemaakt. Dan wordt er bijvoorbeeld geen rekening gehouden met het fictieve vruchtgebruik dat de langstlevende ouder krijgt omdat zijn schuld wegens overbedeling aan de kinderen renteloos is. De waarde van het fictief vruchtgebruik (renteloosheid) van de schuld wegens overbedeling verlaagt de erfbelasting bij de kinderen. Zo'n fout wordt meestal te laat ondekt om nog te herstellen.

Er zijn veel mogelijkheden om erfbelasting te besparen. Bijvoorbeeld met legaten voor uw kleinkinderen of met tweetrapsmakingen, het zogenaamde Radartestament.

Probeer in ieder geval alle vrijstellingen  zoveel mogelijk te benutten en zorg er voor dat uw vermogen via de laagste tarieven voor de schenk- en erfbelasting naar uw erfgenamen overgaat.