specialisatie

Pensioen BV's

Een van mijn specialismen is het pensioen van de directeur-groot-aandeelhouder (de dga). Dit fenomeen staat al jaren volop in de belangstelling van de fiscus en de fiscale spelregels veranderen vrijwel dagelijks. 
 
In het verleden was het opbouwen van pensioen in eigen beheer vooral een middel om belastingheffing uit te stellen. Bij veel dga’s wordt het door de B.V. toegekende pensioen inmiddels uitgekeerd. Het komt helaas vaak voor dat er te weinig of geen liquide middelen zijn om het pensioen uit te keren. Bijvoorbeeld omdat de pensioengerechtigde zijn pensioengeld in de vorm van leningen al uit zijn B.V. heeft gehaald. Of doordat de B.V. beleggingsverliezen op het pensioenkapitaal heeft geleden. In dit soort situaties kan het voorkomen dat de pensioenuitkering alleen op papier plaatsvindt. 

Vanaf 2017 Uitfasering pensioenen in eigen beheer
Staatssecretaris Wiebes wil van deze misstanden af en heeft in het jaar 2017 de uitfasering van het pensioen in eigen beheer in gang gezet. Er zijn meerdere mogelijkheden zoals het omzetten van de pensioenverplichting in een oudedagsvoorziening die lineair in 20 jaar moet worden afgebouwd. Of afkoop in de jaren 2017, 2018 of 2019. Dan wordt van de fiscale waarde respectievelijk 65,5%, 75% of 80,5% belast.

Wat voor u het beste is, hangt van uw persoonlijke omstandigheden af zoals uw leeftijd, de hoogte van de pensioenuitkering, is het pensioen gedekt door voldoende middelen in de B.V. etc.

Het is in ieder geval nodig om nu actie te ondernemen zodat u straks de beste vorm voor uw oudedagsvoorziening te pakken heeft. Ik wil u daar graag bij helpen.

We kijken dan ook even naar de lijfrenten die u bij uw eigen B.V. heeft onder gebracht.