specialisatie

Schenkingen


Er zijn meerdere redenen om te schenken. Uit vrijgevigheid om bijvoorbeeld een goed doel te steunen. Als u aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (een ANBI) schenkt, is deze stichting geen schenkbelasting verschuldigd en u kunt de gift (gedeeltelijk) van uw inkomen aftrekken. Dit kan fiscaal heel aantrekkelijk zijn. Giften die voor een periode van tenminste vijf jaar worden toegezegd zijn volledig aftrekbaar. Deze vrijstelling geldt ook als een ANBI een legaat uit uw nalatenschap krijgt. Er is dan geen erfbelasting verschuldigd.

Maar de meeste schenkingen vinden in de familiesfeer plaats. Bijvoorbeeld om een kind of ander familielid dat financieel krap zit te helpen. Behoudens de vrijstelling (voor kinderen in 2018 € 5.363 of soms meer als de hogere vrijstellingen nog toegepast kunnen worden) zijn deze schenkingen belastbaar met schenkbelasting. Tot een bedrag van € 123.248 (2018) is het laagste tarief van 10% van toepassing. Daarboven wordt het percentage 20%. Ook als deze schenkingen gedaan worden om noodlijdende personen te helpen, is er schenkbelasting verschuldigd. Maar als u uw hulp goed in het vat giet, kan deze belasting  nog wel eens geheel of gedeeltelijk bespaard worden.

Warme hand
De leukste schenkingen zijn de giften tijdens het leven om in de toekomst erfbelasting te besparen, de zogenoemde schenkingen met de warme hand. Dan maakt u gebruik van zoveel mogelijk vrijstellingen en de laagste tarieven. Om niet meteen ridder te voet te worden kunt u ook 'op papier schenken'. Veel mensen zien deze mogelijkheid vooral als een truc om belasting te besparen maar dat is te lichtzinnig gedacht. Aan zo'n schenking zitten serieuze rechten en verplichtingen vast en als die niet nageleefd worden, is de schenking echt een farce en gaat het belastingvoordeel de mist in! Dit speelt bijvoorbeeld als de rente over de schuld van 6% per jaar niet wordt betaald.

Vooral voor senioren is de mogelijkheid van schenken, om welke reden en aan wie dan ook, heel interessant en alleszins de moeite waard om naar te kijken.