blog

Aangifte schenkbelasting intrekken of omdenken?

Een medewerker van een administratiekantoor vraagt mij of het mogelijk is om een aangifte schenkbelasting in te trekken.

 

Zijn klant heeft in het jaar 2017 de vrijgestelde schenking van € 100.000 van zijn ouders ontvangen. Hij wil daarmee een bouwkavel kopen om daar een woning op te bouwen. Er dreigt nu een probleem te ontstaan omdat de gemeente nog geen omgevingsvergunning heeft afgegeven en dit nog wel een tijdje kan duren.

 

Beperkt houdbaar

Voor de vrijstelling van schenkbelasting moet de schenking uiterlijk in het jaar 2019 gebruikt worden. Als dat niet gebeurt, is er alsnog schenkbelasting verschuldigd.

 

De boekhouder wil de aangifte schenkbelasting intrekken, het geld aan de ouders terugbetalen en zodra de gemeente haar ei heeft gelegd opnieuw schenken.

Maar zo gemakkelijk gaat het natuurlijk niet!

 

De schenking is zonder enig voorbehoud gedaan. Er is geen akte van schenking opgemaakt. Vader heeft alleen op de bankoverschrijving vermeld dat op deze schenking een uitsluitingsclausule van toepassing is. Hierdoor blijft de schenking privévermogen van zijn zoon en hoeft hij bij een eventuele echtscheiding niet de helft aan zijn vrouw af te staan.

 

Akte van schenking

Dit soort problemen kunnen we gemakkelijk voorkomen door een akte van schenking op te maken en daar een ontbindende voorwaarde in op te nemen. Dus in het geval van een schenking voor de aankoop van een woning, waar de verhoogde vrijstelling voor geldt, vastleggen dat de schenking wordt ontbonden als niet voor een bepaalde datum een woning is gekocht.

En bij elke schenking is het mogelijk om af te spreken dat deze herroepen kan worden. Dit is dan een herroepelijke schenking die de schenker het recht geeft om de schenking later terug te draaien. Het geschonken bedrag moet dan terugbetaald worden.

 

Als een schenking weloverwogen plaatsvindt en schriftelijk wordt vastgelegd kan er dus op eventuele onvoorziene gebeurtenissen geanticipeerd worden. Maar het is beter zoveel mogelijk te voorkomen dat er achteraf allerlei reparaties verricht moeten worden.

Waarom zoveel haast als het verloop van de besteding van het geschonken bedrag nog onduidelijk is?

 

In deze casus wordt in eerste instantie diep nagedacht over eventuele mogelijkheden om de schenking terug te draaien. Die zijn er niet. Er is bijvoorbeeld ook geen sprake van dwaling.

 

Hoe gaan we dan verder? Hopen dat de gemeente en de andere betrokken instanties nog voor het einde van het jaar de vergunningen afgeven? Terwijl we weten dat dit een ijdele hoop is zodat de zoon vrijwel zeker alsnog schenkbelasting moet betalen?

 

Omdenken

Problemen zijn vervelend. Die wil je natuurlijk liever niet. Maar soms kun je met een probleem je voordeel doen. Er iets goeds van maken.

 

De vertraging in de afgifte van de bouwvergunningen dreigt een probleem te worden. Aan de schenking is niets meer te veranderen. Die actie uit het verleden is dus het probleem niet.

 

Het echte probleem is dat het bedrag van de schenking waarschijnlijk niet op tijd gebruikt kan worden voor de aankoop van een woning. Dan is het niet handig om je te richten op zaken uit het verleden die onherroepelijk vastliggen.

 

In deze casus hebben  we er voor gekozen om het heft in eigen hand te nemen in plaats van lijdzaam af te wachten totdat het zwaard van Damocles eindelijk valt.

 

We hebben van het probleem de oplossing gemaakt. In goed overleg met de eigenaar van de grond heeft de zoon de grond gekocht met de ontbindende voorwaarde dat wanneer de vergunningen niet vóór 31 december 2020 afkomen, de koop wordt ontbonden. Als aanbetaling betaalt hij uiterlijk op 31 december 2019 een bedrag van € 100.000. Voor het geval de koop onverhoopt niet doorgaat en de verkoper deze aanbetaling moet terugstorten, verleent deze hypothécaire zekerheid op de grond.

 

Gedane zaken nemen geen keer

Dit is een mooi voorbeeld waaruit blijkt dat een blik op de toekomst vaak meer oplevert dan in het verleden blijven hangen. Aan het verleden kunnen we niets meer veranderen. In mijn praktijk zie ik vaak dat wanneer zaken anders lopen dan in eerste instantie was voorzien, de betrokkenen de meest creatieve kunstgrepen bedenken om de geleden schade achteraf via fiscale aftrekposten te beperken.

 

Het gevolg is vaak dat er moeizame en kostbare procedures gevoerd worden die bij voorbaat kansloos zijn.

Het is beter om de situatie in zo’n vroeg mogelijk stadium zo aan te passen zodat de schade die uit eventuele tegenvallers voortvloeit, zoveel mogelijk beperkt blijft.

Alle tijd die wordt verspild met pogingen om van het verleden nog iets goeds te maken, gaat ten koste van de mogelijkheden om de huidige omstandigheden te verbeteren.

 

En vaak is een frisse blik van een buitenstaander genoeg om een oplossing voor het probleem te vinden.

 
6 March 2019, Gepost door Peter Meijne


Dit kan ik voor u doen!

Meijne belastingadviseurs beschikt over een brede ervaring. Heeft u een lastige kwestie op gebied van belastingen? Peter Meijne is zeer gespecialiseerd en is u graag van dienst op onderstaande gebieden: