blog

Vermogensplanning houdt nooit op!

Belangrijke momenten
Door mijn werk als belastingadviseur ben ik vaak betrokken bij belangrijke stappen die mijn klanten nemen. Bijvoorbeeld overdracht van het bedrijf aan hun kinderen of een onafhankelijke partij. Of gewoon stoppen omdat er geen opvolging is of het bedrijf zijn vruchten heeft geleverd en verder gaan in de huidige vorm geen meeropbrengst geeft.
Op zo’n moment ben ik samen met de klant in eerste instantie vooral bezig om de verkoop of beëindiging van het bedrijf zo goed mogelijk in het vat te gieten. Halen we er zo’n hoog mogelijke opbrengst uit en kan de opvolger de koopsom betalen?
Tegen welke fiscale obstakels lopen we aan en hoe kunnen we die zo goed mogelijk oplossen? Omdat daar vaak nogal wat haken en ogen aan zitten is het goed om de fiscale claims zo vroeg mogelijk in kaart te brengen. Dan kun je niet alleen tijdig anticiperen op de maatregelen die genomen moeten worden maar ook de omvang van de claims beperken. In bedrijfspanden zitten vaak, vooral als ze lang geleden werden aangeschaft, grote stille reserves. Dat wil zeggen dat de waarde op het moment van verkoop of staking van de onderneming veel hoger is dan de boekwaarde op de balans.

Papieren winst
Wanneer het pand niet wordt verkocht, vindt er bij staking van de onderneming een zogenoemde sfeerovergang plaats. Dan verhuist het pand van het ondernemingsvermogen in box 1 naar het privévermogen in box 3. Over de waardesprong moet dan inkomstenbelasting betaald worden.
Als u uw onderneming in een B.V. heeft zitten, krijgt u ook te maken met allerlei fiscale perikelen. Dan gaat het niet persé over de meerwaarde van onroerende goederen maar bijvoorbeeld de dekking van pensioen- en lijfrenteverplichtingen.
Op dit soort momenten maak ik de balans op en kijk ik hoe de klant er voor staat. Wat blijft er over nadat hij met de fiscus heeft afgerekend en op welke inkomstenstroom kan hij voortaan rekenen? Kan hij genieten van een zorgeloze oude dag, met liefst een Zwitserlevengevoel, of moet ie voortaan ieder dubbeltje omdraaien?
Dat laatste heeft de klant liever niet maar ook als hij over een dikke bankrekening en een mooie effectenportefeuille beschikt, wil dat nog niet zeggen dat hij een onbezorgde oude dag tegemoet gaat.

Een zorgeloos pensioen
Het leven verloopt na pensionering meestal rustiger dan toen u nog volop met uw bedrijf bezig was maar net als bij een goede ondernemer is het als (vermogende) particulier ook belangrijk om uw blik op de toekomst gericht te houden en uw ogen op te houden - of is het ‘te openen’ - voor kansen en mogelijkheden die in uw voordeel zijn. Niet alleen financieel door bijvoorbeeld wél te kiezen voor iets meer risicovolle belegging omdat dat gezien uw beleggingshorizon gemakkelijk kan, maar ook voor uw gemoedsrust. Als u een substantieel vermogen heeft, is het gemakkelijk om te zeggen: ‘Dat zit wel goed, dat dient mijn tijd wel uit.’ maar het wordt een stuk leuker en vooral duidelijker als u laat onderzoeken hoe ver uw polsstok in werkelijkheid reikt en wat er aan het eind van de rit misschien nog over is.
Uw accountant of boekhouder komt, als hij het al ambieert, meestal niet verder dat een korte-termijn-inkomensplanning. Die omvat niet meer dan drie à vijf jaar zodat je niet van een planning kunt spreken. Het is meer leven bij de dag.

Beyond Numbers
Dit kan veel beter! Onlangs ben ik in contact gekomen met Ronald Sier, een enthousiaste vermogensplanner die werkt onder de naam Beyond Numbers.
Tijdens een kennismakingsgesprek legde hij mij uit hoe hij te werk gaat en dat zijn doel onder andere is om de klant in beweging te brengen zodat deze bewuste keuzes gaat maken. Dus niet meer op de automatische piloot met pas na afloop van weer een jaar – en vaak geruime tijd nadat het jaar verstreken is – een gesprekje met de boekhouder waarbij de belastingen het belangrijkste item zijn.
Ik had direct een goed gevoel bij Ronald. Maar dan weet ik nog niet precies hoe hij werkt en wat de resultaten van zijn inspanningen zijn. Om dit te ervaren heb ik casus van een klant laten uitwerken.
We konden de situatie goed in beeld brengen en uit de rapportage van Ronald bleek onder andere dat deze klant zijn zaakjes goed voor elkaar had en zich om zijn financiële toekomst geen zorgen hoefde te maken. Bij zijn overlijden zou er zelfs nog een flink bedrag aan vermogen overblijven.

Vermogensplanning
Wat kan vermogensplanning dan nog toevoegen?
Nou, dat was nog heel wat. Op de eerste plaats kreeg de klant een bevestiging dat het beleid dat hij in het verleden had gevoerd, in overeenstemming was met zijn wensen en ideeën over de bestemming van zijn in zijn werkzame jaren gekweekte reserves.
Maar uit het rapport bleek ook dat er best nog wel wat ruimte was om op een leuke manier met de aanwezige middelen te spelen. Waarom pas bij het overlijden, dus pas over 15 of 20 jaar, vermogen tegen een hoog tarief voor de erfbelasting naar familieleden (geen kinderen) overhevelen terwijl er genoeg ruimte is om nu alvast kleinere porties tegen een per saldo lager tarief voor de schenkbelasting te schenken.
Een schenking van netto € 5.000 per jaar aan een neefje of nichtje kost € 1.222 aan schenkbelasting. Dat is 24%. Een legaat bij overlijden van eveneens netto € 50.000 kost € 20.508 aan erfbelasting. Dat komt neer op 41%.

Bespaar erfbelasting
Het verschil aan erf- en schenkbelasting tussen een jaarlijkse schenking gedurende tien jaar van € 5.000 of een legaat ineens bij overlijden over tien jaar van € 50.000 bedraagt dus € 8.288. Bovendien beschikt het neefje of nichtje veel eerder over de schenking. Als de schenker de besteding van het geld ook nog wat stuurt, bijvoorbeeld richting aflossing van de hypotheek op de woning, wordt zijn geld op een zinvolle manier besteed en ontstaat er in de loop der jaren meer financiële speelruimte voor de ontvanger.
Een andere aspect was de belegging van een groot bedrag aan banktegoeden bij de B.V. Die leveren op dit moment nauwelijks rendement op maar het is wel veilig. Hier diende het banksaldo als dekking voor een lijfrente in eigen beheer.
We kwamen in dit geval tot de conclusie dat afzien van de lijfrente-uitkeringen, vanwege het verschil in de belastingdruk in de IB-sfeer en de heffing van vennootschapsbelasting bij de B.V. over de vrijval, een enorme belastingbesparing oplevert. In deze casus is het mogelijk om van de lijfrente af te zien zonder dat dit inkomstenbelasting met revisierente kost. Het ging namelijk om een lijfrenteovereenkomst uit het tijdperk van vóór de Brede Herwaardering (1 januari 1992).
Door het opheffen van de lijfrenteverplichting beschikt de B.V. (na heffing van vennootschapsbelasting) over een hoger bedrag aan vrij te beleggen middelen en kan daardoor meer offensief beleggen.

De toekomst
Ronald werkt met een zeer geavanceerd rekenprogramma waardoor het mogelijk is om heel betrouwbare en nuttige informatie over de toekomst te genereren.
Het voert te ver om alle aspecten van deze casus te behandelen maar ik heb door deze zaak ervaren hoe belangrijk het is en hoeveel voordelen het biedt om een situatie voor een overzichtelijke periode met verschillende variabelen door te rekenen. Een indicatie van de ontwikkelingen in de toekomst maakt het plaatje nou net compleet.
De klant krijgt dan veel meer inzicht in zijn situatie en ontdekt dat er meer wegen zijn die naar Rome leiden en waar extra voordelen te behalen zijn. Of de klant en zijn adviseur komen tot de conclusie dat de situatie eigenlijk helemaal niet zo rooskleurig is als ze altijd dachten. Dat is ook goed om te weten want dan kun je wellicht nog tijdig de bakens verzetten zodat problemen in de toekomst worden voorkomen.
Ik hoop dus, samen met Ronald, nog vele vermogensplanningen te kunnen verzorgen.
Bent u de volgende?

Vermogen is meer
O ja, Beyond Numbers staat voor: ‘Vermogen is meer dan alleen getallen.’
De menselijke en emotionele aspecten komen ook volop aan de orde!


29 July 2018, Gepost door Peter Meijne


Dit kan ik voor u doen!

Meijne belastingadviseurs beschikt over een brede ervaring. Heeft u een lastige kwestie op gebied van belastingen? Peter Meijne is zeer gespecialiseerd en is u graag van dienst op onderstaande gebieden: