blog

Is uw testament nog up to date? Vechten om de erfenis

Is uw testament nog up to date?

Waarom deze vraag? Nou, omdat veel mensen deze akte ergens opbergen en er nooit meer naar omkijken. Dit belangrijke document wordt pas uit de kast gehaald als de eigenaar overlijdt. En dan blijkt zomaar dat de ‘laatste wil’ niet strookt met de actuele situatie. Of dat er verschil van mening is over de uitleg van het testament.
 

Wel een testament, niet trouwen

Dit speelt zich af in een zaak waarover de rechtbank Rotterdam besliste. Ruud en Mieke wonen in het jaar 1986 ongehuwd samen en maken elk een testament waarin zij elkaar - als aanstaande echtgenoten - tot enige en algehele erfgenaam benoemen. Ze zijn dan van plan om binnenkort te trouwen. Van dit voornemen komt echter niets terecht.

In het jaar 2012 overlijdt Ruud geheel onverwacht door een ongeval. Mathilde, de zus van Ruud, zou wanneer haar broer geen testament had gemaakt, wettelijk erfgenaam zijn. Dat Mieke, als haar ‘pseudoschoonzus’ er nu met de erfenis vandoor gaat, staat haar helemaal niet aan. Zij stelt daarom dat het testament uit 1986 niet gevolgd hoeft te worden omdat het voorgenomen huwelijk niet is doorgegaan. Volgens Mathilde was er toen Ruud overleed geen affectieve relatie meer tussen Ruud en Mieke.

De rechtbank onderzoekt of er nog sprake was van een relatie die gelijkgesteld kan worden met een huwelijk en vindt dat dit bij Ruud en Mieke het geval is. Mieke is daardoor de enige erfgenaam van Ruud en zijn zus vist achter het net. 
 

Het hoge derdentarief of het lage partnertarief

Deze zaak kunt u nalezen op Rechtspraak.nl, zaaknummer RBROT:2014:4646. Het was hier niet helemaal duidelijk wie de erfgenaam van Ruud was. Was dat Mieke op grond van het testament of was het wettelijke erfrecht van toepassing zodat de zus van Ruud recht had op zijn nalatenschap? Voor de heffing van erfbelasting maakt de uitspraak van de Rechtbank ook heel veel uit. Als partner gold voor Mieke de hoge vrijstelling van zo’n € 630.000 terwijl bovendien het lage tarief van 10 à 20 procent van toepassing was. De zus van Ruud zou een vrijstelling van slechts circa € 2.100 gehad hebben en het tarief van de erfbelasting bedroeg voor haar 30 en 40%!12 October 2016, Gepost door Peter Meijne


Dit kan ik voor u doen!

Meijne belastingadviseurs beschikt over een brede ervaring. Heeft u een lastige kwestie op gebied van belastingen? Peter Meijne is zeer gespecialiseerd en is u graag van dienst op onderstaande gebieden: