blog

De inkeerregeling kan ook gevolgen hebben voor oude schenkingen!

Boete

In de afgelopen jaren heeft de Nederlandse staat vele  miljoenen aan belasting over jarenlang verzwegen buitenlandse  banktegoeden geïncasseerd. Veel zwartspaarders maakten gebruik van de mogelijkheid om hun spaarrekeningen in Zwitserland, Luxemburg en andere veilige taks-havens op eigen initiatief bekend te maken. Daardoor voorkwamen ze een  boete of bleef die zo laag mogelijk. Inmiddels is deze ‘beloning voor een vrijwillige biecht’ afgeschaft. De belasting wordt nu met 300% verhoogd maar als de zondaar goed meewerkt om de ontlopen belasting alsnog te heffen, wordt de  boete gehalveerd.
 
Staartje
Soms heeft zo’n biecht een vervelend staartje!
De rechtbank Gelderland besliste onlangs over een geval waarbij moeder in 2004 op 85-jarige leeftijd overleed. Haar man was al in 1996 overleden.
Moeder had op 17 januari 1997 aan elk van haar drie kinderen een bedrag van ruim twee ton geschonken. Van deze schenking was keurig een aangifte schenkingsrecht gedaan en de  kinderen hadden in april 1998 elk zo’n € 35.000 aan schenkbelasting betaald.
 
Moeder had ook geld bij een bank in Zwitserland staan. Dit hadden zij en haar man steeds verzwegen. In 2014 maakte één van de drie kinderen gebruik van de inkeerregeling. Daarbij bleek dat ze dat zij begin 1997 niet alleen een schenking van ‘wit geld’ had ontvangen maar ook een dikke vier ton aan Zwitserse spaartegoeden. De inspecteur legde in 2015 over deze verzwegen schenking een aanslag schenkbelasting op van € 95.000.
 
Termijn voor navordering
De kinderen waren het hier niet mee eens. Zij stelden dat de termijn van twaalf jaar voor navordering  van schenkbelasting al lang verstreken was. Daarbij gingen zij uit van de aangifte schenkbelasting die zij in 1998 voor de in 1997 ontvangen schenking van twee ton hadden ingediend.
 
De rechtbank moest oordelen of dit juist was. Voor schenkingen geldt de regel dat wanneer geen aangifte is gedaan voor de schenkbelasting, de navorderingstermijn begint te lopen op de dag na het overlijden van de schenker of de begiftigde. Of, wanneer wél een aangifte is gedaan, twaalf jaar nadat de belastingschuld is ontstaan.
De kinderen stelden zich op het standpunt dat de aangifte schenkbelasting voor de ‘witte schenking’ ook voor de verzwegen Zwitserse tegoeden gold. Er was wel een te laag bedrag opgegeven maar dat kon nu niet meer hersteld worden. De navorderingstermijn was in hun visie op 17 januari 2009 verstreken terwijl de inspecteur de navorderingsaanslag op 22 december 2015 had opgelegd.
 
Tijdstip van overlijden
De rechtbank oordeelde dat het bedoeling van de wetgever is geweest om de navorderingstermijn van twaalf jaren te verlengen als de inspecteur niet op de hoogte was of kon zijn van een schenking. In dit geval wist hij wel van de Nederlandse schenking maar van de overdracht van het Zwitserse vermogen had hij geen weet en hij kon dit ook niet weten. Het gevolg hiervan is dat niet kon worden aangenomen dat van de Zwitserse schenking aangifte  was gedaan. Hierbij geldt ook dat elke schenking een (afzonderlijk) belastbaar feit is.
Nu de navorderingsaanslag binnen twaalf jaar na de dag van inschrijving van de akte van overlijden van moeder (de schenker) was opgelegd, was deze rechtsgeldig en moesten de kinderen de schenkbelasting alsnog betalen.
 
Misschien slaapt u na dit verhaal wat minder goed. Dan raad ik u aan om alsnog actie te ondernemen. Daarmee kunt u de boete beperken en u geniet weer van een heerlijke nachtrust!
 


22 February 2017, Gepost door Peter Meijne


Dit kan ik voor u doen!

Meijne belastingadviseurs beschikt over een brede ervaring. Heeft u een lastige kwestie op gebied van belastingen? Peter Meijne is zeer gespecialiseerd en is u graag van dienst op onderstaande gebieden: