blog

De belastingdienst geeft ook vouchers af mits je er om vraagt!

Omdat vanwege de Coronacrisis vliegreizen massaal werden gecanceld, beschikken veel Nederlanders over een of meerdere vouchers van een vliegmaatschappij. Als vliegen weer mogelijk is mogen ze deze tegoedbonnen verzilveren.

Aan deze situatie dacht ik toen ik een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland las.

Verlies bij liquidatie van de B.V.

Het gaat over een zaak waarin een aandeelhouder zijn B.V. in het jaar 2013 liquideert. Vanwege de door de B.V. geleden verliezen zijn er geen liquidatie-uitkeringen. In het jaar 2004 had hij bij de oprichting € 18.000 op de aandelen gestort. Dit is de verkrijgingsprijs van de aandelen.

Nu er bij de ontbinding van de B.V. niets uitgekeerd wordt, lijdt de man in 2013 een verlies uit aanmerkelijk belang van € 18.000.

Hij verzuimt om dit verlies in box 2 van zijn aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2013 te vermelden.

Geen a.b. verlies in de aangifte

De inspecteur volgt de aangifte en legt een aanslag op van nihil. Bij gebreke aan gegevens stelt hij geen aanmerkelijk belang verlies vast.

In november 2019 verzoekt de man om het in 2013 geleden a.b. verlies om te zetten in een belastingkorting. Een a.b. verlies wordt in principe eerst verrekend met eventuele inkomsten, zoals dividend, van een B.V. waarvan men tenminste 5% van de aandelen bezit.
Dan is er sprake van een aanmerkelijk belang. Met als gevolg dat de inkomsten uit de B.V. in box 2 vallen.

Verzilveren van een onverrekend a.b. verlies

Als een a.b. verlies niet weggestreept kan worden tegen dividend of winst bij vervreemding van de aandelen, wordt het te gelde gemaakt door een belastingreductie. Die is gelijk aan het tarief dat geldt voor box 2 (momenteel 26,9%) maal het a.b. verlies. Dit bedrag wordt verrekend met de belasting die over box 1 inkomsten zoals salaris, pensioen en winst uit onderneming verschuldigd is.

Uit de uitspraak blijkt niet in welk jaar de man het a.b. verlies wilde verzilveren maar stel dat dit het jaar 2015 was, dan had hij 25% van € 18.000 is € 4.500 met de inkomstenbelasting over zijn box 1 inkomsten van het jaar 2015 kunnen verrekenen.

Deze verzilvering is pas mogelijk nadat iemand één jaar geen aanmerkelijk belang in een B.V. heeft gehad.

Geen voucher, geen belastingvermindering

Maar hij kwam van een koude kermis thuis. De inspecteur weigerde het verlies te verzilveren. De reden was dat er nooit een beschikking was afgegeven voor het in 2013 geleden a.b. verlies. Om het in Coronatermen te zeggen: de man had geen voucher om het verlies tegen harde euro’s in te wisselen.

Want hij had in zijn aangifte inkomstenbelasting geen a.b. verlies opgegeven. Daardoor kon de inspecteur geen a.b. verliesbeschikking, zeg maar voucher, afgeven.

Maar was het gerechtvaardigd om de belastingkorting te weigeren?

Is deze weigering terecht?
Deze rechtbank vond van wel maar ik heb eens een zaak behandeld waarbij gedurende een reeks van jaren de verliezen uit aanmerkelijk belang niet werden opgegeven en de inspecteur deze aftrekpost uiteindelijk toch accepteerde.

Het ging om Maarten die de B.V. van zijn vader na diens overlijden van zijn moeder had overgenomen. Hij bleef de koopsom aan haar schuldig en betaalde elk jaar een flink bedrag aan rente.

Maar omdat de B.V. geen dividend uitkeerde, had het naar zijn idee geen zin om de rente in box 2 als kosten op te voeren.

Hij leed ieder jaar een verlies uit aanmerkelijk belang maar voerde dat niet op in zijn aangifte. De inspecteur was dus niet op de hoogte van de verliezen en gaf daardoor geen verliesbeschikkingen af.

Zo’n tien jaar later verkocht Maarten zijn aandelen en behaalde daarbij een grote winst. Deze winst was belastbaar in box 2.

Pas toen hoorde zijn boekhouder van de rente die Maarten al die jaren had betaald maar die voor de fiscus ‘onder de radar was gebleven’.

Het idee was toen om deze rente, die tot een interessant a.b. verlies was opgelopen, op de a.b. winst in mindering te brengen.

Dit ging niet zo gemakkelijk.

Vermijd gedoe!
Op de eerste plaats omdat uitgezocht moest worden hoeveel rente er in al die jaren precies was betaald.

De tweede hobbel was dat er geen verliesbeschikkingen waren afgegeven. De inspecteur stelde zich in eerst instantie op het standpunt dat er formeel geen a.b. verliezen te verrekenen waren.

Maar ik beriep me toen op een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant uit 2015.

De rechtbank Zeeland-West-Brabant denkt wel mee!

Deze rechtbank kwam tot de conclusie dat het voor het verrekenen van een a.b. verlies niet vereist is dat er een verliesbeschikking is afgegeven. De rechtbank overwoog dat uit de wetsgeschiedenis volgt dat de verliesbeschikking is ingevoerd om zekerheid te verschaffen aan de belastingplichtige. Het doel is om latere discussie over de hoogte van het verlies te voorkomen. Als er geen beschikking is betekent dat alleen dat de belastingplichtige geen zekerheid heeft, maar niet dat het verlies niet kan worden verrekend.

In deze zaak was er over de hoogte van het verlies geen verschil van mening. Ondanks het feit dat de inspecteur het niet eerder had kunnen beoordelen omdat de rente niet in de aangifte was vermeld.

Het gaat om twee dezelfde situaties maar bij de rechtbank Noord-Nederland gaat het mis omdat deze rechtbank aanhaakt bij de jurisprudentie over ondernemingsverliezen. Die moeten wel bij beschikking worden vastgesteld.

Hoger beroep

Ik hoop daarom dat de belastingplichtige tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland in hoger beroep gaat bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Waarschijnlijk wel.

Maar hoe het ook zij: dit soort gedoe wilt u niet. Als u een aftrekbaar verlies heeft geleden maar dat nog even de ijskast in moet, is het beter als u een rechtsgeldig document (voucher) heeft waarmee u uw belastingvoordeel kunt afdwingen.

Dat betekent dat u alert moet zijn op aftrekposten, ook als ze nog niet direct tot een belastingteruggave kunnen leiden.

Houd privé en B.V. in één hand

En communiceer steeds met uw boekhouder. Ik hoorde laatst van een situatie waarbij de aandeelhouder van een B.V. zijn aangifte inkomstenbelasting zelf verzorgde en zijn boekhouder de aangifte vennootschapsbelasting. Het gevolg was dat de aandelen in de B.V. nooit in de aangifte inkomstenbelasting werden vermeld en ook het a.b. verlies niet toen de B.V. werd geliquideerd.

Gelukkig kon de boekhouder nog tijdig ingrijpen. Want als het a.b. verlies niet in de aangifte is opgenomen en de inspecteur legt de aanslag inkomstenbelasting op zonder a.b. verlies beschikking, kan dit alleen nog via een tijdig ingediend (binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag) bezwaarschrift hersteld worden.

Stof

Uit dit verhaal blijkt ook dat er vaak te weinig aandacht wordt besteed aan het reilen en zeilen van een B.V. Hier ligt een schone taak voor financieel planners en andere adviseurs die (incidenteel) inzage krijgen in de zaken van hun cliënten. Er valt soms heel wat stof weg te blazen!
 


4 July 2021, Gepost door Peter Meijne


Dit kan ik voor u doen!

Meijne belastingadviseurs beschikt over een brede ervaring. Heeft u een lastige kwestie op gebied van belastingen? Peter Meijne is zeer gespecialiseerd en is u graag van dienst op onderstaande gebieden: