blog

Een finaal verrekenbeding bij echtscheiding helpt huwelijkse voorwaarden om zeep!

Boer zoekt vrouw

Het programma ‘Boer zoekt vrouw’ van Yvon Jaspers draait weer op volle toeren. Met ruim 3 miljoen kijkers is het een kijkcijferkanon.

Maar Sjefke, een keuterboertje met zo’n 30 koeien, zoekt in mei 2017 zijn geluk op een datingsite.

In juni ontmoet hij Mariska. Hij valt direct voor haar lange zwarte haar en prachtige ogen. Ze is begin 20 en woont in Nederland. Haar roots liggen in Kroatië.

Sjefke is 63 jaar en woont, na het overlijden van zijn vader, al jaren alleen met zijn 90-jarige moeder op haar boerderij in België.

Een nieuwe toekomst voor Sjefke?

Dat blijft voorlopig ook wel zo want Mariska wil nog niet samenwonen. Sjefke is smoorverliefd en overlaadt zijn vriendin met cadeaus. De contacten van Sjefke en Mariska blijven echter beperkt tot onregelmatige bezoekjes van Mariska aan haar toekomstige man.

Want ze wil wel trouwen.

Sjefke gaat daarmee akkoord maar dan wel op huwelijkse voorwaarden. Zo slim is hij nog wel.

Hij heeft zo’n 40 jaar voor eigen rekening geboerd en daarmee een aardig vermogen opgebouwd. Hij erfde van zijn vader en als zijn moeder dood gaat erft hij de boerderij van haar.

Huwelijkse voorwaarden oké, maar dan met een finaal verrekenbeding!

Mariska vindt trouwen op huwelijkse voorwaarden prima mits er een finaal verrekenbeding in wordt opgenomen. En dat moet altijd van toepassing zijn. Zowel bij overlijden als bij echtscheiding.

Sjefke kent deze mogelijkheid niet maar Mariska des te beter!

Ze gaat op eigen houtje naar een notaris en vraagt hem om een ontwerpakte van de huwelijkse voorwaarden op te stellen. Bij het tweede gesprek is Sjefke ook aanwezig en hij hoort het in Keulen donderen. Maar de notaris legt hem geduldig uit hoe een finaal verrekenbeding werkt.

Sjefke begrijpt dat bij een echtscheiding zijn halve vermogen naar Mariska gaat. En bij overlijden heeft hij liever dat zijn familie ook van hem erft. Maar Mariska belooft de notaris dat ze niet zullen scheiden en dat ze samen kinderen krijgen.

De notaris heeft er geen goed gevoel over en stelt het aanstaande echtpaar voor er nog eens een nachtje over te slapen.

Mariska is een expert!

Dat schiet niet op en Mariska zoekt een andere notaris. Die wordt vals voorgelicht. Mariska vertelt dat Sjefke bij een melkfabriek werkt en een vermogen van circa € 20.000 heeft. Zij is kapster en heeft € 6.000 op haar bankrekening staan. Bij deze cijfers is het materiële belang van een finaal verrekenbeding niet zo groot.

Beide notarissen getuigen later dat mevrouw goed van de tongriem gesneden is en dat mijnheer weinig heeft in te brengen.

Op 2 oktober 2017 wordt de akte bij de tweede notaris getekend en de volgende dag treedt het verliefde koppel in het huwelijk. Ze wonen nog steeds niet bij elkaar en dat blijft ook zo.

Mariska wil plotseling scheiden.

In het voorjaar van 2019 overlijdt de moeder van Sjefke en op 17 juli 2019 dient Mariska een verzoek tot echtscheiding in.

Voor de rechtbank verklaart ze dat ze wil scheiden omdat Sjefke weigert om met haar in Nederland te gaan samenwonen. Hij wil liever op zijn boerderijtje in België blijven.

Het is dus altijd een papieren huwelijk gebleven en er is nooit een goede reden geweest om überhaupt te trouwen. Ja, alleen voor het geldelijk gewin van Mariska.

Het huwelijk kan niet ongedaan gemaakt worden maar moet er in deze situatie wel rekening gehouden worden met het finaal verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden?

Het finaal verrekenbeding staat daar als volgt omschreven:

Artikel 1Algehele uitsluiting
De echtgenoten zijn met uitsluiting van elke gemeenschap van goederen gehuwd.
 
Artikel 10Finaal verrekenbeding
1. Ingeval het huwelijk door echtscheiding wordt ontbonden vindt er verrekening plaats zo, dat ieder van de echtgenoten gerechtigd zijn tot een waarde gelijk aan die, waartoe zij gerechtigd zijn indien er een wettelijke algehele gemeenschap van goederen tussen de echtgenoten had bestaan.
2. De verrekening heeft plaats naar de toestand ten tijde van de indiening van het verzoek tot echtscheiding, verder de peildatum genoemd.
3. De beschrijving en waardering van de vermogens zal plaats hebben binnen zes maanden na de peildatum.
4. De verrekening heeft plaats doordat de ene partij aan de andere partij een bedrag uitkeert, zo, dat ieder van hen de helft geniet van het vermogen als omschreven in lid 1 van dit artikel.
 
SLOTVERKLARINGEN
De verschenen personen verlangen geen omschrijving van de door hen ten huwelijk aangebrachte goederen.
 
Wat vindt de rechter van het finaal verrekenbeding?
 
Mariska heeft tegelijk met haar verzoek tot echtscheiding het verzoek gedaan tot benoeming van een deskundige om een beschrijving en waardering van het vermogen van Sjefke op te stellen en hem te veroordelen om aan haar een bedrag gelijk aan de helft van de waarde van dit vermogen uit te betalen.

Sjefke gaat hier tegenin en zijn advocaat voert onder meer het volgende aan:

Het was Mariska in het huwelijk niet om Sjefke te doen, maar louter om zijn geld. Dit blijkt uit de vele uitgaven die hij voor haar heeft gedaan en waarvan ze verwachtte dat hij ze deed.
 
Mariska heeft, met valse beloftes en valse voorwendselen (zij zou nooit van Sjefke scheiden, op korte termijn bij hem komen wonen en met hem kinderen willen), Sjefke een valse toekomst voorgehouden en hem bewogen een huwelijk aan te gaan.
 
Daarbij staat vast dat de Mariska nooit de intentie heeft gehad haar beloftes na te komen of haar richting Sjefke uitgesproken toekomstplannen uit te voeren.
 
Redelijkheid en billijkheid
 
Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch doet op 24 maart 2022 uitspraak (ECLI:NL:GHSHE:2022:970) en stelt:
 
Gezien de valse voorwendselen om met de man te huwen, de korte duur van het huwelijk,
het moreel verwerpelijke gedrag van de vrouw, het feit dat partijen nimmer een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd, het feit dat partijen gezamenlijk geen vermogen hebben opgebouwd, het feit dat de man 40 jaar lang heeft geboerd en vermogen heeft opgebouwd (waaronder vermogen van zijn ouders) en de vrouw daar niets aan heeft bijgedragen en geen gezamenlijke kinderen heeft opgevoed, maakt dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat het in artikel 10 van de huwelijkse voorwaarden opgenomen verrekenbeding door de man moet worden
nagekomen.
 
Een belangrijk punt was ook dat Sjefke bewust onder algehele uitsluiting van iedere gemeenschap met Mariska was gehuwd en zich de aard en strekking van het finaal verrekenbeding bij echtscheiding onvoldoende had gerealiseerd.
 
Met deze uitspraak mislukt de datingfraude en voorkomt de rechter dat Sjefke door deze femme fatale wordt uitgekleed!
 
Deze zoektocht naar een vrouw stond minder in de publieke belangstelling dan deelname aan het programma ‘Boer zoekt vrouw’ maar Sjefke is sinds de klik op de datingsite wel zo’n vijf jaar bezig geweest om zijn hachje te redden.
 
The Tinder Swindler
 
De belevenissen van Sjefke en Mariska waren niet zo spectaculair als in de documentaire The Tinder Swindler*. Daarin worden drie vrouwen het slachtoffer van een zeer geraffineerde oplichter die zijn slachtoffers inpakt met dure cadeaus, etentjes in luxe restaurants en vluchten met zijn privéjets. De dames worden voor miljoenen opgelicht!
 
Maar het verhaal van Sjefke is wel een van de vele voorbeelden dat te goed van vertrouwen en naïviteit (liefde is blind) enorme financiële gevolgen kunnen hebben.
 
Onder normale omstandigheden is het ook belangrijk om bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden en een testament ook rekening te houden met doemscenario’s. En dat het leven anders kan verlopen dan men voor ogen heeft.
 
Ook al zijn die andere gebeurtenissen nog zo onwaarschijnlijk.
 
Wilt u eens met een onafhankelijke partij onderzoeken of de afspraken en toezeggingen in uw huwelijkse voorwaarden en testament nog bij uw huidige (of toekomstige) situatie passen, kunt u me altijd bellen voor een afspraak of het contactformulier op mijn website invullen.
 
*De documentaire is te zien op Netflix.


17 April 2022, Gepost door Peter Meijne


Dit kan ik voor u doen!

Meijne belastingadviseurs beschikt over een brede ervaring. Heeft u een lastige kwestie op gebied van belastingen? Peter Meijne is zeer gespecialiseerd en is u graag van dienst op onderstaande gebieden: