blog

Wat is de waarde van een tas gemaakt van luipaardvel?

Deze vraag kwam aan de orde toen iemand een tas en andere voorwerpen van luipaardvel aan het Tassenmuseum 't Hendrikje in Amsterdam schonk. Het waren oude spullen uit de boedel van zijn overleden moeder.
 
In eerste instantie had de man geen aftrek voor giften aan een ANBI opgevoerd maar naderhand kwam hij op het idee dat er uit met de spullen van zijn moeder wel wat fiscaal voordeel te behalen viel.
 
Hij maakte daarom bezwaar tegen de aanslag inkomstenbelasting en voerde alsnog een aftrekpost op van € 7.250. Zijn verzamelinkomen bedroeg € 60.000 zodat er maximaal 10% van € 60.000 is € 6.000 als gift aftrekbaar was. Dit bedrag werd met 25% - met een maximum van € 1.250 – verhoogd omdat het Tassenmuseum een culturele instelling is. De man ging er dus vanuit dat de spullen die hij had geschonken tenminste € 12.000 waard waren want zijn broer was ook voor 50% eigenaar. De aftrekpost moest dus met zijn tweeën gedeeld worden.
 

Waarde van de gift

De belastingdienst zag dit anders. Voor de waarde van de gift moet gekeken worden naar de waarde in het economische verkeer. De inspecteur stelde dat deze vanwege het verbod op handel in luipaardvel en de producten daarvan nihil is en er daarom bij de schenker geen verarming had plaatsgevonden. Voor de mogelijke waarde op de zwarte markt verwees de inspecteur nog naar een aanbieding van een jas voor € 2.500 die uit drie huiden was gemaakt. Het Tassenmuseum schatte de waarde van de spullen die ze uit de boedel van moeder had gekregen op € 850. Beide bedragen waren te laag om een aftrek voor giften op te kunnen leveren. De inspecteur merkte nog fijntjes op dat de broers aan de luipaardspullen niet in de aangifte erfbelasting van hun moeder hadden opgevoerd.
 
Deze zaak kwam voor de rechtbank en die moest het probleem oplossen dat kan ontstaan als een schenking niet uit een bedrag in geld maar uit goederen of andere zaken bestaat. De waarde die de schenker afstaat kan (aanzienlijk) afwijken (zowel positief als negatief) van de waarde die het verkregen goed voor de begiftigde heeft. De rechter verwees naar gezaghebbende schrijvers die over een gift in natura zeggen dat het hoewel het eigenlijk om de verrijking van de ANBI gaat, de gift voor de inkomstenbelasting toch gewaardeerd moet worden op de verarming die bij de schenker optreedt. En dat is de waarde in het economische verkeer. Dus de verkoopwaarde die de schenker bij vervreemding redelijkerwijs zou kunnen vragen.

 
Andere schenkingen

In dit geval ging het om een aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Maar u kunt ook tegen dit probleem aanlopen bij schenkingen die onder de schenkbelasting vallen. Er moet dan belasting betaald worden omdat iemand een gift doet die niet onder een vrijstelling valt. Dat kan een gift aan een niet vrijgestelde ANBI zijn maar ook aan een particulier, bijvoorbeeld uw kind.
 
Ik heb laatst meegemaakt dat een vader een oninbare vordering op zijn zoon kwijtschold. Deze was bankroet waardoor hij de lening niet meer kon terugbetalen. Vader vond het onbillijk dat hij over deze waardeloze vordering in box 3 belasting moest betalen. Althans dat dacht hij want hij had de lening op nihil kunnen waarderen. Om van deze post in zijn aangifte inkomstenbelasting af te zijn, stuurde hij zijn zoon een brief waarin hij de lening kwijtschold. En tegelijkertijd diende hij een aangifte schenkbelasting in. Als waarde van de schenking gaf hij de nominale waarde van de vordering op. De inspecteur legde een aanslag schenkbelasting op.
 
Hier hield vader een vervelend gevoel van over. Pas nadat de bezwaartermijn voor de aanslag  schenkbelasting al lang was verstreken kwam deze man bij mij met de vraag of hier nog iets aan te doen was. Ik heb een verzoek om ambtshalve vermindering ingediend maar dat heeft de belastingdienst niet gehonoreerd.


Kwijtschelding van vorderingen op kinderen

Het standpunt van de belastingambtenaren is dat bij kwijtschelding van vorderingen op kinderen, altijd een waarde aan de schenking kan worden toegekend omdat de schuld van het kind bij het overlijden van de ouder met zijn aandeel in de nalatenschap kan worden verrekend.
 
Deze stelling is in strijd met de wet, rechtspraak van de Hoge Raad en het gezonde verstand maar daarmee heeft mijn cliënt zijn belasting nog niet terug. Officiële rechtsmiddelen zijn er niet meer. De klant heeft overigens wel de ten onrechte betaalde box 3 belasting teruggekregen.
 
De moraal van dit verhaal is: Betaal niet zomaar schenkbelasting als de waarde van de schenking niet duidelijk is.
 
De fiscus accepteert een creatieve aftrekpost voor wat oude spullen ook niet zomaar! Waarom zou u dan niet wat verder nadenken over de waarde van een schenking voordat u schenkbelasting betaalt?

PS: in het Tassenmuseum kunt u ook van een heerlijke High Tea genieten!


19 October 2016, Gepost door Peter Meijne


Dit kan ik voor u doen!

Meijne belastingadviseurs beschikt over een brede ervaring. Heeft u een lastige kwestie op gebied van belastingen? Peter Meijne is zeer gespecialiseerd en is u graag van dienst op onderstaande gebieden: