blog

Geen goedkeuring aangevraagd voor geruisloze inbreng onderneming in B.V. Is dat de notaris te verwijten?

Martha richt een B.V. op en stort de aandelen vol door een fiscaal geruisloze inbreng van haar boetiek “Martha’. Dit is een mooie winkel in exclusieve damesmode.

Stille reserve in winkelpand

Ze heeft een uitgebreide klantenkring in het hogere segment. Haar winkel zit in een leuk pandje op een A-locatie ergens in het Gooi. Ze heeft het jaren geleden voor een zacht prijsje gekocht omdat het winkeltje toen in een vervallen toestand verkeerde. Maar nu kan het veel meer opbrengen dan de boekwaarde op haar balans. Het verschil bedraagt wel zo’n € 300.000!

Martha wil bij de overdracht van haar zaak aan de B.V. geen belasting betalen over boekwinst. Daarom kiest ze er voor om fiscaal geruisloos naar een B.V. over te gaan. Martha hoeft dan niet af te rekenen over stille reserves als meerwaarde van een pand en goodwill.

De B.V. treedt dan als het ware in de plaats van Martha als voormalig onderneemster.

Als de B.V. het pand later verkoopt, komt de meerwaarde alsnog naar boven en moet er over de boekwinst vennootschapsbelasting betaald worden. Maar wie dan leeft, wie dan zorgt.

Goedkeuring Belastingdienst

Voor een geruisloze omzetting in een B.V. moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Er moet onder andere tijdig een verzoek om goedkeuring bij de Belastingdienst worden ingediend.

Maar dat gaat bij Martha niet goed en uiteindelijk wordt de zaak bij de kamer voor het notariaat aanhangig gemaakt.

Uit de uitspraak van de kamer blijkt dat de notaris op 10 mei 2016 bij de man van Martha vraagt om diens boekhouder te vragen de nodige stukken voor de oprichting van de B.V. aan te leveren. Hij wijst daarbij op het feit dat de B.V. vóór 1 juni moet worden opgericht. De notaris is er dus van de op de hoogte dat het om een geruisloze inbreng gaat. Dat staat ook in de oprichtingsakte.

Op 29 mei 2019, dus drie jaar later, ontvangt Martha een brief van de Belastingdienst waarin deze vraagt om bescheiden waaruit blijkt dat voor de geruisloze inbreng goedkeuring bij de Belastingdienst is gevraagd en verleend.

Op zo’n verzoek geeft de Belastingdienst een beschikking af waarin ook de verkrijgingsprijs van de aandelen in de B.V. wordt vastgelegd.

Dat is nodig om bij latere liquidatie van de B.V. of verkoop van de aandelen, de aanmerkelijk belang winst (box 2) te kunnen berekenen.

Navorderingsaanslag over de boelwinst

Maar kennelijk is dit verzoek niet ingediend. Het gevolg is dat de inspecteur op 30 oktober 2019 een navorderingsaanslag over het jaar 2016 oplegt. Daarbij wordt de meerwaarde van het pand belast en de winst van de winkel aan Martha in plaats van aan de B.V. toegerekend.

Want zij heeft niet aan de voorwaarden voor een geruisloze inbreng in een B.V. voldaan.

Martha klaagt de notaris aan en stelt dat deze niet heeft geverifieerd of de Belastingdienst toestemming gaf voor de geruisloze inbreng en Martha ook niet geïnformeerd heeft over de mogelijke risico’s van het ontbreken van die toestemming.

Wat is de taak van de notaris?

De notaris zegt dat dit niet tot zijn taak behoort. Volgens hem had de belastingadviseur van Martha dit moeten doen. Dit geldt temeer nu de belastingadviseur de voor de oprichting van de B.V. benodigde inbrengbalans had opgesteld.

De kamer overweegt dat het voorop staat dat een notaris die een oprichtingsakte van een B.V. passeert niet ook tot taak heeft bij de Belastingdienst een goedkeuring voor een geruisloze inbreng aan te vragen.

Daarbij speelt een rol dat dit ook nog kan worden gedaan nadat de B.V. is opgericht.

Deze goedkeuring kan inderdaad worden aangevraagd tot het moment waarop de primitieve aanslag over het jaar waarin de onderneming werd ingebracht (gestaakt), definitief vast staat.

Checken wat de cliënt weet

De notaris moet wel te controleren of zijn cliënt weet dat er een goedkeurende beschikking bij de Belastingdienst aangevraagd moet worden. In het geval van Martha kon echter niet worden vastgesteld dat de notaris had kunnen weten dat zij dit niet wist.

De kamer verklaart de klacht van Martha tegen haar notaris dan ook ongegrond.

Naar mijn mening terecht. Bij een oprichting van een B.V., ruisend of geruisloos, is de taak van een notaris in feite beperkt tot het oprichten van de B.V. zelf.

Wie is de adviseur?

Het advies om überhaupt een B.V. op te richten en het verrichten van de bijbehorende fiscale werkzaamheden is het werk van de accountant of belastingadviseur.

In de praktijk komt het vaak voor dat men voor een geruisloze inbreng kiest omdat dit gemakkelijker zou zijn dan een inbreng met afrekening. Dit lijkt zo want er komt veel meer bij kijken en vaak levert een geruisloze inbreng helemaal geen voordelen op.

Onderzoek Belastingdienst

En inderdaad: het verzoek om goedkeuring van de Belastingdienst wordt nog weleens vergeten. Dan is het heel zuur als men daar pas achter komt door een onderzoek van de fiscus en het te laat is om dit verzuim te herstellen.

Maar om dan de schade op de notaris te willen verhalen gaat wel ver.
 


6 August 2021, Gepost door Peter Meijne


Dit kan ik voor u doen!

Meijne belastingadviseurs beschikt over een brede ervaring. Heeft u een lastige kwestie op gebied van belastingen? Peter Meijne is zeer gespecialiseerd en is u graag van dienst op onderstaande gebieden: