blog

Münchhausen by proxy

Kindermishandeling

Heeft u weleens van het Münchhausen by proxy syndroom gehoord? Dit is een ernstige vorm van kindermishandeling waarbij de moeder voor haar kind ernstige ziektes verzint. Het kind is kerngezond maar moeder is er van overtuigd dat het van alles mankeert. De artsen geloven haar en het kind moet allerlei behandelingen, vaak zelfs operaties, ondergaan. Het kost meestal heel veel moeite om aan zo’n situatie een eind te maken. Pas daarna kan het kind een normaal leven gaan leiden. Moeders overtuigingskracht is zo sterk dat zelfs de rechters die met Münchhausen by proxy te maken krijgen, haar niet gauw uit de ouderlijke macht zetten! Moeder zet de deskundigen structureel op het verkeerde been waardoor de ellende voor het kind blijft bestaan.
 

Overtuigingskracht

Het Münchhausen by proxy syndroom kom je soms ook in andere situaties tegen. Er zijn mensen die onwaarschijnlijke verhalen met zoveel overtuigingskracht en volharding vertellen dat zelfs deskundigen het verhaal (net als de rechters) geloven. Een nieuwe cliënt vertelt mij dingen die niet kunnen. Hij verhuurt een pand met BTW en volgens hem draagt de makelaar de BTW over de huur af. Hij geeft zelf alleen de voorbelasting in zijn BTW-aangifte op. Volgens dit systeem werd de aangifte omzetbelasting dus in twee stukken geknipt. De vorige adviseur geloofde zijn klant en had altijd conform zijn instructies gehandeld. Toen ik dit verhaal bij de makelaar checkte bleek uiteraard dat dit verhaal niet waar was. De eigenaar van het pand moest de BTW over de ontvangen huur gewoon zelf aangeven.
 

Papieren schenkingen

Deze cliënt had ook een vreemd verhaal over schulden aan zijn kinderen vanwege schenkingen op papier. Om het saldo van deze leningen niet teveel te laten oplopen, had hij in overleg met zijn notaris de oprenting voorlopig voor een periode van vijf jaar stopgezet. En verder was de rente nooit uitbetaald maar bij de hoofdsom geschreven. Dit is dodelijk. Rente over papieren schenkingen moet altijd daadwerkelijk aan de schuldeiser (meestal de kinderen) uitbetaald worden. De vorige adviseur had (zogenaamd) in eerste instantie verzuimd om deze schuld in box 3 af te trekken. Deze ‘omissie’ had hij later alsnog met terugwerkende kracht hersteld.
 

Schuld wegens overbedeling

Toen ik het contract van de notaris las bleek dat het helemaal niet over schenkingen onder schuldig erkenning ging maar om een schuld wegens overbedeling. En die is gedefiscaliseerd. Dat betekent dat de (langstlevende) ouder de schuld niet in box 3 mag aftrekken en de kinderen de vordering niet in box 3 behoeven op te geven. De rente die over deze schuld verschuldigd is, wordt uiteindelijk bij het overlijden van de langstlevende ouder verrekend. Het is heel onverstandig om deze schuld rentevrij te maken. En wel om twee redenen. Op de eerste plaats omdat door het vervallen van de rente het vermogen van de langstlevende ouder uiteindelijk hoger uitvalt. Daardoor moet er meer erfbelasting betaald worden. De tweede reden is dat het renteloos maken van de lening een schenking van het kind aan de ouder inhoudt. Doordat de ouder geen rente meer behoeft te betalen, geniet hij een voordeel. Hier is direct schenkbelasting over verschuldigd.

Overigens komt dit vaak voor. Bij de achterblijvende ouder wordt, naarmate zij (het zijn meestal vrouwen) ouder wordt, de behoefte steeds groter om haar kinderen allerlei douceurtjes te geven. Laten we de  schuld wegens overbedeling  dan ook maar aflossen! Maar dat heeft allerlei ongewenste fiscale gevolgen.
 

Creatief

Deze nieuwe cliënt was heel creatief in het verzinnen van allerlei kunstgrepen die hem – naar zijn mening - voordeel opleverden. Daarbij was hij ook nog zo vasthoudend en overtuigend dat een wat minder ervaren adviseur het verhaal geloofde en aldus handelde.
Ook mij kostte het nog veel moeite om het hem duidelijk te maken dat hier veel fouten waren gemaakt en ik zijn fantasieën niet voor zoete koek slikte.
 12 October 2016, Gepost door Peter Meijne


Dit kan ik voor u doen!

Meijne belastingadviseurs beschikt over een brede ervaring. Heeft u een lastige kwestie op gebied van belastingen? Peter Meijne is zeer gespecialiseerd en is u graag van dienst op onderstaande gebieden: